Chronische zorg

Onze praktijkondersteuner (POH) mw. M. Verboven begeleidt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, longziekten zoals COPD en astma en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook is zij onderdeel van de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. Het eerste contact met de praktijkverpleegkundige vindt altijd plaats na verwijzing door de huisarts.

Huisartsencooperatie West-Brabant heeft samen met verschillende zorgverleners zorgprogramma’s ontwikkeld voor:

  • Mensen met Diabetes type 2
  • Mensen COPD/Astma
  • Mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

De betrokken zorgverleners hebben richtlijnen en zorgstandaarden met elkaar bepaald om er voor te zorgen dat iedere patiënt de juiste hulp krijgt en wordt doorverwezen naar de juiste zorgverlener.

De huisartsen van Huisartsen cooperatie West-Brabant geven leiding aan dit proces en zijn voor de patiënt het centrale aanspreekpunt. www.hcwb.nl