Medische informatie

De hier vermelde links geven u meer (achtergrond) informatie over ziektebeelden, medicijnen en behandelingen.

NHG- Patiëntenfolders

De patiëntenfolders bevatten algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat men daar zelf aan kan doen. De folders, meestal aanwezig in de praktijk, staan online op de website van het NHG.

NHG- Patiëntenbrieven

De patiëntenbrieven geven uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan. Deze teksten zijn geschreven voor patiënten bij wie de desbetreffende ziekte is vastgesteld. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts.
Kies op de website van het NHG in het linkermenu voor Patiëntenvoorlichting, daarna Patiëntenbriefen en kies vervolgens voor een specifieke aandoening of ziekte.

Overig

Apotheek.nl: Op deze website vindt u alle informatie over medicijnen.

www.merckmanuals.com/professional: Een uitgebreid online medisch handboek. Dit medisch naslagwerk biedt inzicht in oorzaken en behandelingen van meer dan 3000 ziektebeelden.

Ziekenhuis.nl: Op deze site vind u veel informatie over allerlei ziektebeelden, een medicijngids en een medisch woordenboek.

www.zorgwijzer.nl/ggd: Informatie van de GGD over diverse klachten en aandoeningen.

Operatieinfo.nl: Uitleg over verschillende operaties.

Erfocentrum.nl: Informatie over erfelijke ziekten.

Hartwijzer.nl: Informatie over hart- en vaatziekten.

Hartstichting.nl: Informatie over hart- en vaatziekten.

Diep.info: Informatie, ondersteuning voor mensen met diabetes 2.

Kwfkankerbestrijding.nl: Informatie over kanker en kankerbestrijding.

Astmafonds.nl: Informatie over astma en COPD.